The best business gifts solutions ever - promo articles for any occasion!

Proizvode je uspješno dodan u Vašu košaricu.

EU PROJEKT

Projekt je sufinancirala EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Nositelj Projekta:

Recom d.o.o., Kamenarka 31, 10000 Zagreb

Naziv Projekta:

KK.03.2.1.16.0090 „Sajmovi i internacionalizacija poslovanja tvrtke Recom“

Poziv na dostavu projektnih prijava:

KK.03.2.1.16. “Internacionalizacija poslovanja MSP” (više na: efondovi.hr)

Opis projekta:

Tvrtka RECOM d.o.o. provodi projekt “ Sajmovi i internacionalizacija poslovanja tvrtke Recom ”, koji se odnosi na početno ulaganje u organizaciju sajmova i odlazak na iste (Paperworld 1/2019, Paperworld 1/2020, PSI Dusseldorf 1/2020) radi postizanja dugoročne konkurentnosti tvrtke i njezin rast na inozemnim tržištima i tržištima EU.

Opći cilj: Jačanje konkurentnosti na inozemnim tržištima

Specifični ciljevi projekta:

C1) Rast prihoda od prodaje na inozemnim tržištima,

C2) Novi kupci,

C3) Brendiranje i upravljanje markom.

Ukupna vrijednost projekta: 429.237,50 HRK                                                           

Ukupna prihvatljivi troškovi: 401.375,62 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 256.880,39 HRK

Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova: 63,99%

Razdoblje provedbe projekta: 12.11.2018. – 11.4.2020.

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Dean Reljanović

dean.reljanovic@recom.hr

+385 1 660 9626

Sadržaj objave isključiva je odgovornost tvrtke Recom d.o.o.