Automatizacija proizvodnje poduzeća Recom d.o.o. u tiskarskoj industriji

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Automatizacija proizvodnje poduzeća Recom d.o.o. u tiskarskoj industriji

Kratki opis projekta: Dana 26.11.2021. poduzeće Recom d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Automatizacija proizvodnje poduzeća Recom d.o.o. u tiskarskoj industriji“, referentna oznaka ugovora KK.11.1.1.01.0395. Provedba projekta sufinancirana je putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”.

Provedba ovog projekta odnosi se na ulaganje u nabavu strojeva: brzorezač visokog učinka, stroj za rezanje presvlačnog materijala, stroj za osvjetljavanje offset-ploča, stroj za razvijanje offset-ploča, stroj za savijanje, a sve s dugoročnim ciljem povećanja tržišne konkurentnosti na svjetskom tržištu.

Ciljevi projekta: Provedba projekta će omogućiti rast prihoda od prodaje rast prihoda od prodaje za 26% do 2025. godine, rast izvoza za 27% do 2025. godine, širenje prodaje na ciljnim tržištima, digitalizacija proizvodnog procesa uvođenjem digitalnih i automatiziranih obradnih strojeva, povećanje proizvodne učinkovitosti, smanjenje otpada u procesu proizvodnje za 30%, ušteda električne energije za 25% po jedinici proizvoda, otvaranje novih radnih mjesta, te jačanje tehnoloških znanja i educiranje ljudskih potencijala.

Očekivani rezultati projekta:

  • Porast konkurentnosti i tržišnog udjela u zemlji i inozemstvu
  • Povećanje prihoda i izvoza
  • Povećanje proizvodnih kapaciteta poduzeća
  • Povećanje produktivnosti u proizvodnom procesu
  • Usvajanje novih zelenih tehnologija
  • Povećanje efikasnosti poduzeća kroz učinkovitije korištenje materijalnih i energetskih resursa
  • Jačanje ljudskih potencijala kroz održavanje edukacija

Ukupna vrijednost projekta: 935.289,87 €

EU sufinanciranje projekta: 252.120,40 €

Razdoblje provedbe projekta: 30.09.2021. do 30.09.2023.

Kontakt osoba za više informacija: Dean Reljanović, e-mail: dean.reljanovic@recom.hr, tel: + 385 91 240 9502

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-konkurentnosti-poduzeca-ulaganjima-u-digitalnu-i-zelenu-tranziciju/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Recom d.o.o.