Sufinancirano iz EU sustava trgovanja emisijama (Modernizacijski fond)

EU ETS ubrzava tranziciju prema klimatskoj neutralnosti

Naziv projekta: Proizvodnja električne energije iz OIE u tiskarskoj industriji

Kratki opis projekta: Provedbom projekta planira se izgradnja Fotonaponske elektrane na lokaciji Kamenarka 33, 10010 Zagreb. Provedbom projekta se očekuje da će se instalirati dodatna snaga za proizvodnju električne energije iz OIE u iznosu od 197,80 kWp što će omogućiti da se iz fotonaponske elektrane ostvari minimalna godišnja proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u iznosu od 209,63 MWh/god. Iz navedenog razloga će referenta godišnja potrošnja isporučene električne energije na lokaciji provedbe projekta u iznosu od 222,75 MWh/god biti umanjena minimalno za 94,11%.

Završetkom provedbe Projekta se očekuje da će se ostvariti smanjenje emisija CO2 u minimalnom iznosu od 33,33 tCO2/god odnosno smanjenje od minimalno 94,11% u odnosu na stanje prije provedbe projekta. Završetkom provedbe Projekta odnosno od kraja životnog vijeka ulaganja se očekuje da će kumulativna ušteda isporučene energije iznositi 3.238,99 MWh odnosno da će kumulativna ušteda emisije stakleničkih plinova iznositi 515,04 tCO2.

Ukupna vrijednost projekta: 167.615,00 €

Iznos EU potpore: 100.569,00 €

Razdoblje provedbe projekta: 16.06.2023. – 16.06.2025.

Kontakt osoba za više informacija: Dean Reljanović, e-mail: dean.reljanovic@recom.hr, tel: + 385 91 227 7090

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Recom d.o.o.